Clients / INTRUCKS SPÓŁKA z o.o. Warszawa
Skills Used / Salon z warstatem samochodów ciężarowych Volvo

OBIEKT: Budynek serwisu samochododów ciężarowych Volvo z salonem sprzedaży, ekspozycją oraz zapleczem socjalno -technicznym w Karpinie
POWIERZCHNIA NETTO: 2 697m2
KUBATURA: 19 109m3
PROJEKT: Projekt budowlano – wykonawczy -2009r.
REALIZACJA: 2011/2011r.