Inwestor : EKOPOLIMER Bochnia
Obiekt : stacja paliw

OBIEKT: Indywidualna stacja paliw przy ul. Wiśnickiej – pawilon stacji z integrowaną wiatą nad stanowiskami dystrybucji paliw
POWIERZCHNIA NETTO: 227m2
KUBATURA: 1229m2
PROJEKT: Budowlany 2013
REALIZACJA: Przewidywana 2014/ 2015r.