Inwestor : TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warszawa
Obiekt : Laboratorium analityczne Polska - Wieliczka.

OBIEKT: Laboratorium analityczne TÜV Rheinland POLSKA Spółka z o.o na terenie Kopalni Soli Wieliczka
Dla badania mikrobiologicznego i fizyko-chemicznego próbek artykułów rolno spożywczych będących na rynku lub wprowadzanych na rynek.
PROJEKT: Projekt budowlano-wykonawczy 2005r.
REALIZACJA: 2006r.