Inwestor : Prywatny
Obiekt : stacja paliw

OBIEKT: Indywidualna stacja paliw
PROJEKT: Koncepcja architektoniczna