• Projekt hali magazynowej z zapleczem socjalnym MOTOROL AUTOMOTIVE
Inwestor : : MOTOROL AUTOMOTIVE Spółka z o. o.

INWESTOR: MOTOROL AUTOMOTIVE Spółka z o. o. ul. Bociana KRAKÓW

OBIEKT: Rozbudowa istniejącej hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną o nową
halę magazynową z częścią socjalno – biurową w Krakowie ul. Półłanki
Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektową z uzyskaniem
Decyzji pozwolenia na budowę wraz projektem wykonawczym

POWIERZCHNIA NETTO: 10 179,36 m2
w tym część socjalno biurowa – 798,02m2,część magazynowa – 9 381,34m2
KUBATURA: 115 370,45m3

PROJEKT: Budowlany i wykonawczy 2023r.

REALIZACJA: Realizacja 2023 / 2024r.

Obiekt wyposażony w instalacje zapewniający maksymalne zabezpieczenia p.pożarowe:
-4 strefowa instalacja tryskaczowa
-oddymianie w 4 strefach dymowych
-instalacje hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne
-SAP
-oddzielenia stref p.poż REI 240