• projekt budynku biurowego z halą - KZN Rail
  • projekt budynku biurowego z halą - KZN Rail
  • projekt budynku biurowego z halą - KZN Rail
  • projekt budynku biurowego KZN
Inwestor : KZN RAIL Sp z o.o.
Obiekt : BUDYNKI USŁUGOWE

INWESTOR: KZN RAIL Sp z o.o. ul. Półłanki Kraków

OBIEKT: Budynek usługowy z częścią biurowo – socjalną
Kompleksowa dokumentacja architektoniczno – budowlana z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i Decyzji pozwolenia na budowę oraz projektem
wykonawczym

POWIERZCHNIA NETTO: 1 614,53m2

KUBATURA: 11 468,95m3

PROJEKT: Budowlany i wykonawczy 2020r.

REALIZACJA: 2021 / 2022 r.