• projekt budynku wielorodzinnego
  • projekt budynku wielorodzinnego
  • projekt budynku wielorodzinnego
  • projekt budynku wielorodzinnego
Inwestor : ATAL S.A. CIESZYN
Obiekt : Budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi Kraków ul.Nowosłowicza

OBIEKT: trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z dwoma garażami podziemnymi – 81 mieszkań, 74 miejsca postojowe w garażach + 35 na terenie
POWIERZCHNIA NETTO: część nadziemna – 7142m2, cześć podziemna 5509m2
KUBATURA: 28 462m3
PROJEKT: Budowlano – wykonawczy 2007 r.
REALIZACJA: 2009r.