• projekt budynku przemysłowego
  • projekt budynku przemysłowego
  • projekt budynku przemysłowego
Inwestor : BORYSZEW S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
Obiekt : Hala produkcyjna drutów aluminiowych

OBIEKT: Hala linii wytłaczania profili aluminiowych z przebudową fragmentu istniejącego budynku biurowo – produkcyjnego Boryszew S.A.
POWIERZCHNIA NETTO: 979m2
KUBATURA: 4827m3
PROJEKT: Budowlano-wykonawczy 2013r.
REALIZACJA: 2014/2015r.