• projekt hali magazynowej
  • projekt budynku biurowego KZN
  • projekt hali magazynowej
  • projekt hali magazynowej
Inwestor : Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „BIEŻANÓW” Sp. z o.o.
Obiekt : BUDYNKI PRODUKCYJNO - BIUROWE

INWESTOR: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „BIEŻANÓW” Sp. z o.o. ul. Półłanki Kraków

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu przemysłowego na terenie Kolejowych
Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp z o.o. w Krakowie przy ul. Półłanki 25
Kompleksowa dokumentacja architektoniczno – budowlana z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i Decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem
wykonawczym

POWIERZCHNIA NETTO: budynki produkcyjne – 11 959,20m2
budynek biurowy dyrekcji, budynek biurowy i budynek socjalny – 4 013,64m2

KUBATURA: budynki produkcyjne -112 405,72m3
budynek biurowy dyrekcji, budynek biurowy i budynek socjalny – 19 858,42m2

PROJEKT: Budowlany i wykonawczy 2022r.

REALIZACJA: W trakcie realizacji.